Đội ngũ giáo viên


Hiệu trưởng   - Nguyễn Thị Huyền
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm - Khoa Mầm Non 
Kinh nghiệm: 17 năm trong ngành mầm non và 10 năm ở vị trí quản lí. 
Công tác tại Mầm non Hoa Anh Đào : 7 năm Phó Hiệu trưởng - Trần Thị Thu Hằng
Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Đại học Sư phạm I - khoa Mầm Non 
Tốt nghiệp Đại học Thương Mại - Khoa Kế toán 
Công tác tại Mầm non Hoa Anh Đào : 10 năm 


Cô   - Đinh Thị Thúy Lan
Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - khoa Mầm Non
Công tác tại Mầm non Hoa Anh Đào : 7 năm 


Cô   - Nguyễn Thị Hằng
Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm I
Công tác tại Mầm non Hoa Anh Đào : 6 năm 


Cô   - Bùi Thị Thương
Tốt nghiệp Đại học Hùng Vương
Công tác tại Mầm non Hoa Anh Đào : 7 năm 


Cô   - Phạm Thị Như
Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung Ương
Công tác tại Mầm non Hoa Anh Đào : 6 năm  

Về chúng tôi

Các lớp học

1.
Hoa Ly (18 - 36 tháng tuổi)
2.
Hoa Cúc (3 - 4 tuổi)
3.
Hoa Hồng (4 - 5 tuổi)
4.
Hướng Dương (5 - 6 tuổi)
Khu đô thị Mỹ Đình
Từ Liêm - Hà Nội