Học phí

HỌC PHÍ LỚP QUỐC TẾ (3/7/2023 3:07:56 PM)

Học phí năm học 2022-2023 Trường Mầm Non Hoa Anh Đào Hà Nội

Chi tiết

HỌC PHÍ LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (3/7/2023 3:02:33 PM)

Lớp học theo chương trình của Bộ giáo dục Việt Nam và ứng dụng phương pháp Montessori, Reggio Emilia, Steam - Sunbot.

Chi tiết

Về chúng tôi

Các lớp học

1.
Hoa Ly (18 - 36 tháng tuổi)
2.
Hoa Cúc (3 - 4 tuổi)
3.
Hoa Hồng (4 - 5 tuổi)
4.
Hướng Dương (5 - 6 tuổi)
Khu đô thị Mỹ Đình
Từ Liêm - Hà Nội