Học phí

HỌC PHÍ LỚP QUỐC TẾ (8/21/2019 3:12:58 PM)

Học phí năm học 2019-2020 Trường Mầm Non Hoa Anh Đào Hà Nội

Chi tiết

HỌC PHÍ LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (8/21/2019 3:11:55 PM)

Lớp học theo chương trình của Bộ giáo dục Việt Nam và ứng dụng phương pháp Montessori, Reggio Emilia

Chi tiết

Về chúng tôi

Các lớp học

1.
Hoa Ly (18 - 36 tháng tuổi)
2.
Hoa Cúc (3 - 4 tuổi)
3.
Hoa Hồng (4 - 5 tuổi)
4.
Hướng Dương (5 - 6 tuổi)
Khu đô thị Mỹ Đình
Từ Liêm - Hà Nội