Trường mầm non Hoa Anh Đào
Có hệ thống chương trình giáo dục phù hợp, đa dạng đáp ứng với khả năng phát triển của trẻ.

Về chúng tôi

Tại sao bạn nên chọn
mầm non Hoa Anh Đào

1
Phương pháp giáo dục tiên tiến kết hợp Montessori và Reggio Emilia.
2
Mỗi lớp học rộng 100m2.
3
Sân trời ngoài trơi 3000m2 hiện đại.
4
Tăng cường Tiếng Anh.

Các lớp học

1.
Hoa Ly (18 - 36 tháng tuổi)
2.
Hoa Cúc (3 - 4 tuổi)
3.
Hoa Hồng (4 - 5 tuổi)
4.
Hướng Dương (5 - 6 tuổi)
Khu đô thị Mỹ Đình
Từ Liêm - Hà Nội